Главная / Статьи / Визначенная звукоізолюючої здатності каркасного перекриття на базі базальтової плити PAROC UNS37

Визначенная звукоізолюючої здатності каркасного перекриття на базі базальтової плити PAROC UNS37

Розглянуте каркасно-обшивне перекриття складається з нижньої і верхньої обшивок по металевому каркасу. Повітряний проміжок перекриття товщиною 200 мм між обшивками заповнений мінерало-волокнистими плитамиParoc UNS 37 щільністю 30 кг/м3. Нижня обшивка перекриття складається з вогнестійких гіпсокартонних листів (ГКЛО) у два шари товщиною по 12,5 мм кожен, щільністю 1060 кг/м3. Верхня обшивка складається (знизу вгору) з орієнтовано-стружкової плити INTEREX товщиною 10 мм щільністю 640 кг/м3, ущільнювача піно-поліетиленового (смуга Ізок ППІ-П 2), плити з гіпсу покритої картоном KNAUF BODEN-PLATE в два шари товщиною по 12,5 мм кожен, щільністю 960 кг/м3.

Нормативні вимоги щодо звукоізоляції

Нормованими параметрами звукоізоляції огороджувальних конструкцій є індекси ізоляції повітряного шуму, Rw, дБ та індекси приведеного рівня ударного шуму під перекриттями Lnw, дБ. Значення індексів ізоляції повітряного шуму Rw, дБ, повинні бути не менше нормативних, а індексів приведеного рівня ударного шуму Lnw, дБ — не більш нормативних значень. Нормативні вимоги по звукоізоляції міжповерхового перекриття між приміщеннями житлових та громадських будинків згідно табл. 6.1 Зміни №1 до СНіП II-12-77 «Захист від шуму» залежно від категорій за умовою проживання і роботи (категорія А — високо-комфортні умови, категорія Б — комфортні умови; категорія В — гранично-допустимі умови) наведені в табл.1.

Індекс Індекс наве-
Найменування і розташування изоляції деного
конструкції, категорії за умовою повітряно- рівня удар-
мешкання і роботи го шуму ного шуму
Rw норм , дБ Lnw норм, дБ
 

Перекриття між приміщеннями квартир

— категорія А 54 55
— категорія Б 52 58
— категорія В 50 60
 

Перекриття між номерами готелю

— категорія А 52 57
— категорія Б 50 60
— категорія В 48 62
 Адміністративні будівлі, офіси
Перекриття між робочими кімнатами, кабінками, секретаріатом і відокремлюють ці приміщення від приміщень загального користування
— категорія А 52 63
— категорії Б и В 50 66
Будинки для науково-дослідних, проектних та громадських організацій, адміністартивні та побутові будівлі промислових підприємств
Перекриття між робочими кімнатами, кабінками, секретаріатом, кімнатами конструкторських бюро, приміщеннями громадських організацій, для відпочинку, навчальних занять, оздоровчими пунктами і приміщень загального користування
— категорія А 50 66
— категорії Б и В 48 67
Будівлі і спороди для охорони здоров’я
Перекриття між палатами,кабінетами лікарів 47 60
Будівлі для освіти, виховання і підготовки кадрів
Перекриття між класами, кабінетами, аудиторіями та приміщень загального користування (коридори, вестибюлі, холи) 47 63
Дитячі дошкільні установи
Перекриття між груповими кімнатами, спальнями і між іншими дитячими кімнатами 47 63

Ізоляція повітряного шуму перекриттям

Побудова частотної характеристики ізоляції повітряного шуму (звукоізоляції) розглядається перекриттям і розрахунком індексу ізоляції повітряного шуму проведеного відповідно до методики, викладеної в П1-99 до СНіП II-12-77 «Проектування звукоізоляції і звукопоглинання конструкціями будівель і споруд», з урахуванням того, що шари нижньої і верхньої обшивок перекриття розрізняються матеріалом і товщиною.

На мал. 1 крива А1В1С1 являє собою частотну характеристику звукоізоляції одного гіпсокартонного листа товщиною 12,5 мм з координатами точок В1 і С1

fВ1 = 19 000 / 12,5 = 1520 Гц ? 1600 Гц; RВ1 = 36 дБ;
fС1 = 38 000 / 12,5 = 3040 Гц ? 3150 Гц; RС1 = 30 дБ.

Для побудови допоміжної лінії А2В2С2D визначаємо fВ2 і fС2 для орієнтовано-стружкової плити товщиною 10 мм, поверхневу щільність m одного гіпсокартонного листа товщиною 12,5 мм і загальну поверхневу щільність mобщ розглянутого перекриття (без урахування каркаса).

fВ2 = 13 500 / 10 = 1350 Гц ? 1250 Гц;
fС2 = 27 000 / 10 = 2700 Гц ? 2500 Гц.

Поверхнева щільність одного гіпсокартонного листа дорівнює m = 13,25 кг/м2. Загальна поверхнева щільність розглянутого перекриття (без урахування каркаса) дорівнює
mобщ = 0,025х1060 + 0,010х640 + 0,025х960 + 0,2 х30 = 62,9 кг/м2.

Величина поправки ?R3, дБ, на збільшення поверхневої маси перекриття дорівнює
mобщ / m = 62,9/13,25 = 4,75; ?R3 = 8 дБ.

Частота резонансу розглянутого перекриття fP

де m1 і m2 — поверхневі щільності обшивок перекриття, кг / м2; d товщина звукоізоляційного матеріалу (мінераловолокнистими плитами товщиною 200 мм), м;
т1 = 0,025х1060 = 26,5 кг / м2, m2 = 0,010х640 + 0,025х960 = 30,4 кг/м2.

Частота резонансу розглянутого перекриття знаходиться поза нормованого діапазону частот 100-3150 Гц.
На частоті fР = 40 Гц точка F з ординатою на 4 дБ нижче точки допоміжної лінії А2В2. RF = 22 — 4 = 18 дБ. На частоті 8fP точка К з ординатою RК = RF + H = 18 + 28 = 46 дБ. Величина Н, дБ, визначена в залежності від товщини повітряного проміжку заповненого звукоізоляційним матеріалом. З точки К до відрізок КL до частоти fВ2 з нахилом 4 дБ на октаву. Різниця між ординатами точок L і В2 являє собою поправку на вплив повітряного проміжку ?R2 = 11 дБ. Так як обшивки розглянутого перекриття складаються з двох і більше шарів поправка ?R4 = 3 дБ. На частоті fC2 точка N з ординатою RN = RC + ?R2 + ?R3 + ?R4 = 30 + 11 + 8 + 3 = 52 дБ. З точки N відрізок NP з нахилом 8 дБ на октаву.

Через те, що проміжок між обшивками перекриття повністю заповнений звукоізоляційним матеріалом (мінераловолокнистими плитами) поправка ?R5 = 5 дБ. Відповідно на частоті 1,6 fP точка Q на 5 дБ вище відповідної точки відрізка FK. RQ = 24 + 5 = 29 дБ. Ламана лінія QK’L’M’N’P’ на 5 дБ вище лінії FKLMNP.
Ламана лінія FQK’L’M’N’P’ на мал. 1 являє собою розраховану частотну характеристику Rрасч ізоляції повітряного шуму розглянутого в каркасному перекритті. Розрахунок індексу ізоляції повітряного шуму зведений в табл. 2.

Значення Несприя- Ординати Неспрятливі від-
Часто- звукоізоляції , дБ тливі зрушеної хилення розрахованих
та, норма- розра- відхилен- нормативної значень від норматив-
Гц тивні ховані ня, дБ кривої вгору них, збільшених
на 4 дБ на 4 дБ
100 33 35 37 2
125 36 38 40 2
160 39 42 43 1
200 42 45 46 1
250 45 48 49 1
315 48 51 52 1
400 51 52 55 3
500 52 53 56 3
630 53 55 57 2
800 54 56 58 2
1000 55 57 59 2
1250 56 59 60 1
1600 56 59 60 1
2000 56 58 60 2
2500 56 57 60 3
3150 56 59 60 1
Сума
відсутні 28
Середнє значення
27/16= 1,7 < 2

Індекс ізоляції повітряного шуму перекриття, як ордината нормативної кривої на частоті 500 Гц, визначений методом порівняння розрахованої частотної характеристики та нормативної кривої дорівнює Rw розр = 56дБ.

Розрахункове значення індексу ізоляції повітряного шуму розглянутого в каркасному перекритті складається з нижньої обшивки перекриття (вогнестійкі гіпсокартонні листи (ГКЛО) у два шари товщиною по 12,5 мм кожен, щільністю 1060 кг/м3) і верхньої обшивки (знизу вгору — орієнтовано-стружкова плита INTEREX товщиною 10 мм щільністю 640 кг/м3, ущільнювач пінополіетиленовий, плити з гіпсу покриті картоном KNAUF BODEN-PLATE в два шари товщиною по 12,5 мм кожен, щільністю 960 кг/м3) із заповненням повітряного проміжку товщиною 200 мм між обшивками мінераловолокнистими плитами Paroc UNS 37 щільністю 30 кг/м3 складає Rw розр = 56 дБ м відповідає нормативним вимогам по ізоляції повітряного шуму для міжповерхових перекриттів між приміщеннями житлових і громадських будівель категорії А — високо-комфортні умови проживання (див. табл. 1).

Ізоляція ударного шуму перекриттям

Виходячи з того, що вся поверхнева щільність розглянутого перекриття 72 кг / м2, а всі відомі методики визначення ізоляції ударного шуму перекриттями застосовні до перекриттів, несучі плити перекриттів яких мають поверхневу щільність 150 кг / м2 і вище теоретично визначити ізоляцію ударного шуму перекриттям методом побудови частотної характеристики не представляється можливим.
Слід зазначити, що мінераловолокнисті плити, у тому числі і мінераловолокниста плита Paroc UNS 37 щільністю 30 кг / м3 застосована в розглянутому перекритті, мають досить високі властивості зниження ударного шуму при використанні їх як плаваючих підлогах. Індекс зниження приведеного рівня ударного шуму досягає 30-33 дБ.
При розробці конструкції перекриття з погляду ізоляції ударного шуму необхідно прагнути, що б частота резонансу перекриття перебувала поза діапазону нормативних частот 100-3150 Гц.
Визначимо частоту резонансу розглянутого перекриття

де m1 і m2 — поверхневі щільності обшивок, кг/м2, m1 = 26,5 кг/м2, m2 = 30,4 кг/м2
ОД = 1,9 • 105 — динамічний модуль пружності мінераловолокнистих плит, Па;
d = d0 (1 — ?Д) = 0,2 (1-0,1) = 0,18 — товщина мінераловолокнистих плит в стислому стані, м, де d0 — товщина плити В не обтиснутому стані, м; ?Д — відносний стиск плити під навантаженням.

Частота резонансу розглянутого перекриття дорівнює fр = 44 Гц і перебуває поза нормованим діапазоном частот 100-3150 Гц.

Слід особливу увагу приділяти чистовій підлозі розглянутого перекриття, так як вона є найважливішим фактором хорошій ізоляції ударного шуму. В якості чистої підлоги рекомендується застосовувати лінолеум на теплозвукоізолюючій підоснові або різні модульні килимові покриття. Пристрій чистої підлоги з ламінату слід проводити на спеціальній корковій підкладці.

Розглянуте каркасне міжповерхове перекриттям відповідає нормативним вимогам по звукоізоляції і рекомендується до застосування в житлових і громадських будівлях.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *